AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact

Înmatriculări permanente -vehicul nou indigen

   DOCUMENTE NECESARE:
 
   a) cererea solicitantului - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a utilizatorului.
   c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
   d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
   e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
   f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
   g) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare -49 lei;
   h) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare -40 lei pentru combinație de numere la rând sau 85 lei pentru combinație de numere preferențiale;
   i) certificat de atestare fiscală, dacă de la data emiterii facturii și până la data înmatriculării au trecut mai mult de 30 de zile;
   j) procura specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.
  
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.