AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Preschimbări C.I. > Modif. date vehicul / prop.

Preschimbarea certificatului de înmatriculare ca urmare a modificării datelor autovehiculului sau proprietarului

   Documente necesare :
 
   a) cererea solicitantului;
   b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, original şi copie;
   c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului, sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrică diferită;
   d) vechiul certificat de înmatriculare;
   e) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
   f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
   g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
   h) alte acte necesare pentru clarificarea unor situaţii particulare.
 
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.