AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Radieri autovehicule > În cazul exportului

Radieri autovehicule -în cazul exportului

   Aceasta operaţiune de radiere se efectuează numai simultan cu înmatricularea temporară pentru export. Se exceptează cazurile în care vehiculul este deja exportat şi se prezintă dovada exportului sau a unei înmatriculari în străinatate.
 
   Documente necesare:
 
   a) cerere;
   b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);
   c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);
   d) cartea de identitate a vehiculului;
   e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
   f) documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinătate, contract vânzare/cumpărare). Se poate da curs radierii si fara cartea de identitate a vehiculului,CI şi plăci, dacă se face dovada ca acestea au fost reţinute de autorităţile străine;
   g) trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
   h) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copii xerox;
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.