AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact

Noutăți

   Această pagină conține principalele noutăți și informații de interes public care intervin în organizarea și activitatea serviciului nostru.
   Cei interesați pot consulta această secțiune, așteptând eventualele propuneri, care pot fi materializate conform legii și posibilităților tehnice.

   În aplicarea prevederilor art. 15, alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 care prevede că, începând cu 1 septembrie 2018, ”în cazul vehiculelor din categoriile M1, M2 şi al vehiculelor din categoria N1 clasa 1, autorităţile naţionale, din motive legate de emisii sau de consumul de combustibil, în cazul vehiculelor noi care nu sunt în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, trebuie să considere certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE şi trebuie să interzică înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulaţie a acestor vehicule”;
   - pct. 3 al Secţiunii a 5-a „Acordarea numărului naţional de registru şi eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor” din RNTR 2 care prevede că documentele emise în baza unei omologări de tip a cărei valabilitate a încetat, îşi pierd valabilitatea în scopul înmatriculării, înregistrării sau comercializări;
   Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

   Descarcă de aici protocolul in format editabil.

   Descarcă de aici Ordinul comun si anexele.
        Începând cu data de 16.08.2017, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Gorj instituie sistemul de programare on line pe toate liniile de muncă.
   Plata tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar. 
Latest newsRSS
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.